proje hakkinda

"RECORD" projesi ile ortaklar, her zamankinden daha rekabetçi ve küreselleşmiş bir turizm pazarı çerçevesinde istihdam ve iş alanlarında sürdürülebilir büyümenin itici gücü olarak Kültürel Mirasın potansiyelinin daha da geliştirilmesi ve kullanılması için gerekli koşulları oluşturmak üzere yeni teknolojik ve dijital çözümlerden yararlanmak istemektedir.

RECORD, Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojilerine dayanan etkileşimli dijital inovasyon yoluyla Avrupa'nın çevre bölgelerinde daha az bilinen geleneksel ve kültürel festivallerle bağlantılı turizm ve turizmle ilgili hizmet sunumunda sürdürülebilir dijital inovasyonu teşvik etmektedir.

RECORD, Avrupa'nın çevre bölgelerindeki festival turizminin daha geniş turizm ekosistemini, Artırılmış Gerçekliğin etkileşimli mimarilerine dayanan kültürel ve geleneksel festivale gömülü turizm teklifinin ve Kültürel Mirasın ifşa edilmesi ve pazarlanabilirliğinin yenilikçi dijital mimarileri ile donatmaktadır. Proje, Avrupa'nın çevre bölgelerindeki kültürel/geleneksel festivallerle ilgili Kültürel Miras, iş ve hizmet bilgilerinin kategorize edilmesi ve interaktif olarak ifşa edilmesi için işlevsel bir Sanal Depo ve artırılmış gerçeklik uygulamasının oluşturulmasını ve ikincisini Mesleki Eğitim ve Öğretim alanında yeni eğitim hükümleri kapasitelerinin oluşturulmasıyla birleştirmeyi içermektedir.

HEDEFLER

Avrupa'nın seçilmiş bir dizi çevre bölgesinde kültürel mirası, turizm teklifini ve kültürel ve geleneksel kültürle bağlantılı hizmetleri tanımlamak ve haritalamak;

Kültür turizmi tercihlerinin belirlenmesi ve kültür turizmindeki mevcut tüketici kategorilerinin profilinin çıkarılması.

Avrupa'nın çevre bölgelerinde kültürel/geleneksel kültürle bağlantılı turizm teklif ve hizmetlerinin ve ilgili maddi/maddi olmayan mirasın görünürlüğünün ve pazarlanabilirliğinin, müşterilerin profillerine göre uyarlanmış özelleştirilmiş açıklamaların yenilikçi ve kullanıcı dostu mimarileri aracılığıyla artırılması;

Mobil cihaz teknolojilerinin kılcal yayılımından tam olarak yararlanılmasını sağlayarak, Artırılmış Gerçekliğe dayanan etkileşimli, kişiselleştirilmiş ve çekici ifşa ve tedarik modlarının entegrasyonu yoluyla kültür turizmiyle bağlantılı turizm ve turizmle ilgili teklif ve hizmetlerin sağlanmasında dijital inovasyonun kullanılması;

Artırılmış Gerçeklik tarafından sağlanan turizm hizmeti görünürlüğü, pazarlanabilirlik ve yenilikçi dijital sunum fırsatlarından yararlanmaya ve uygulamaya odaklanarak turizm ve turizmle ilgili hizmetler alanındaki mevcut ve potansiyel profesyonelleri hedefleyen sektörel eğitimin sağlanmasına olanak tanıyan yeni Mesleki Eğitim ve Öğretim kapasiteleri ve teklifleri geliştirmek;

Proje dijital mimarilerinin, kültür turizminin belirlenen coğrafi nişlerinde yerleşik turizm ve hizmet operatörleri tarafından, ortak ülkelerdeki ve Avrupa'daki diğer kültür turizmi kümelerine sürdürülebilir etki ve coğrafi aktarılabilirlik perspektifinde kullanılma aşamasının belirlenmesi.

Üste Kaydır